• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

CSS Galanta

Centrum sociálnych služieb Galanta – Hody je satelitným pracoviskom II. DSS pre dospelých Zavar.

Poskytuje sociálne služby, ktoré sú inovatívne, odborné, špecifické a kompatibilné s rozvojom multidimenzinálnej podstaty života prijímateľa.

Služby sú poskytované ambulantnou formou.

Celková kapacita je 20 klientov.

Poskytované sociálne služby:

  • Špecializované zariadenie
  • Rehabilitačné stredisko
  • Prepravná služba
  • Vzdelávací projekt 5P