• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Kontakt

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare
Hlavná 1
919 26 Zavar
033 55971 07
dsshumanum@zupa-tt.sk
IČO: 00611930
 
Riaditeľka:
doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD.
pavlovicovaanna@zupa-tt.sk

Satelitné pracovisko I.
Stromová 35
917 02 Trnava
033 55371 73
Zástupkyňa riaditeľky pre satelitné pracovisko I.
PhDr. Tibenská Iveta
 
Satelitné pracovisko II.
Hodská 1228
924 01 Galanta
031 55010 06
Zástupkyňa riaditeľky pre satelitné pracovisko II.
PhDr. Pavlovičová Tatiana
 
Spätnú väzbu (spokojnosť, sťažnosť, podnety) je možné poslať na adresu:

 


Kvalitár:
PhDr. Románová Mariana
+421335597506
 
Sociálna pracovníčka:
Mgr. Majková Michaela
+421335597107
 
Ekonómka:
Ing. Petra Pohorelcová
+421337968103
 
Mzdová a personálna pracovníčka:
Ing. Vladimíra Maruniaková

Hlavná sestra:
PhDr. Bašová Lenka
+421335597081
 
Vedúca úseku pracovnej terapie:
Mgr. Chovancová Ivana
+421337968119
 
Vedúca stravovacieho úseku:
Magda Baničová
+421337968115