• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

DSS Stromová

Dňa 16. 10. 2013 Trnavský samosprávny kraj slávnostne otvoril zrekonštruované priestory Domova sociálnych služieb na Stromovej ulici- ambulantnú sociálnu službu.
 
Je satelitným pracoviskom DSS Zavar, ktorého riaditeľkou je doc. PhDr. Pavlovičová Anna, PhD.
 
Objekt bol zrekonštruovaný z fondov EÚ, so spolufinancovaním TTSK.
 
Hlavným cieľom projektu, ktorý sa realizoval na základe Regionálneho operačného programu 2007 - 2013, bolo dosiahnuť skvalitnenie života klientov a pracovníkov DSS.
 
Zariadenie ponúka klientom zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zabezpečenie nových možností bývania. Zrekonštruovaný objekt je vybavený moderným, účelovým zariadením. Procesom rekonštrukcie DSS a prístavbou sa zároveň zabezpečila vyššia úroveň poskytovaných služieb klientom, vyplývajúca zo štandardov kvality a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
 
Celková kapacita zrekonštruovaného objektu je 39 klientov.