• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Postup pri príjme klienta

Predvolanie k nástupu, postup pri príjme klienta do DSS Zavar
  • Ak je žiadateľ na 1. mieste v poradí, je predvolaný k nástupu do zariadenia a umiestnený do zariadenia. Súčasťou predvolania je zoznam vecí potrebných k nástupu. Je potrebné priniesť:
  •  
  1. Rtg pľúc nie staršie ako 3 mesiace, vyšetrenie na bacilonosičstvo, vyšetrenie BWR, TT, TR, potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia, nie staršie ako 3 dni, preukaz poistenca, potvrdenie o poslednom zubnom ošetrení, potvrdenie o očkovaní proti hepatitíde typu B.
  2. Rozsudok o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o opatrovníctve (ak je rozdodnutím súdu obmedzený spôsobilosti).
  3. Rodný list, sobášny list, prípadne právoplatný rozsudok o rozvode, rozsudok o stanovení vyživovacej povinnosti, občiansky preukaz.
  4. Aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
  5. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby.
  6. Potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu nie starší ako 48 hodín.