• Budova DSS Zavar
 • Budova DSS Zavar

Postup pri príjme klienta

Predvolanie k nástupu, postup pri príjme klienta do DSS Zavar a Satelitného pracoviska I. – DSS Trnava a Satelitného pracoviska II. – CSS Galanta

Ak je žiadateľ na 1. mieste v poradí, je predvolaný k nástupu do zariadenia a umiestnený do zariadenia. Súčasťou predvolania je zoznam vecí potrebných k nástupu. Je potrebné priniesť:

 1. rtg  pľúc nie staršie  ako 3 mesiace,  vyšetrenie  na      bacilonosičstvo, vyšetrenie BWR, TT, TR, potvrdenie o bezinfekčnosti  prostredia  nie      staršie  ako  3 dni - vydané príslušným obvodným lekárom
 2. Preukaz poistenca
 3. Potvrdenie o poslednom zubnom ošetrení 
 4. Potvrdenie o očkovaní proti hepatitíde typu B, potvrdenie o preočkovaní TAT (tetanus) a potvrdenie o preočkovaní Prevenar 13 (pľúcne)
 5. Rozsudok o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie o ustanovení za opatrovníka, (ak je rozhodnutím súdu obmedzený spôsobilosti)
 6. Rodný list, sobášny list prípadne právoplatný rozsudok o rozvode, rozsudok o stanovení vyživovacej povinnosti, občiansky preukaz
 7. Aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 8. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
 9. Fotografia celej postavy žiadateľa ( platí len pre DSS Zavar)
 10. Spomienkové predmety, fotografie, obľúbené osobné veci ( platí len pre DSS Zavar a DSS Trnava – týždenná pobytová služba)