• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Technická podpora

Webové sídlo DSS pre dospelých v Zavare je prevádzkované na redakčnom systéme Drupal.

Oznámenie o technických problémoch a pripomienky k fungovaniu a obsahu webu prosím posielajte na adresu: dsshumanum@zupa-tt.sk