• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webové sídla je: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare.
 
Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu: dsshumanum@zupa-tt.sk
 
Kontaktná osoba:
PhDr. Mariana Románová
romanova.mariana@zupa-tt.sk
033 55971 07