• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

„Univerzita ľudskosti“

Po úspešných predošlých ročníkoch náš Domov sociálnych služieb v Zavare otvoril
v termíne 18. a 19.apríla už po štvrtýkrát brány „Univerzity ľudskosti“ klientom žijúcim
v komunitách domovov sociálnych služieb v pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.
Tento ročník sa niesol v duchu kultúry, filmu, rozhlasu a masmédií a zúčastnilo sa ho 15
zariadení sociálnych služieb, spolu už 50 účastníkov – študentov. Obsah celého projektu je
koncipovaný tak, aby ľudia s diziabilitou mohli prežívať svoj život naplno a zmysluplne .
Nadviazali sme novú spoluprácu s láskavými a ochotnými ľuďmi z  DJP v Trnave,
 Trnavským rádiom, či Západoslovenským múzeom v Trnave , ktorí si pre nás - účastníkov
„univerzity“ pripravili zaujímavé prednášky, tvorivé workshopy a pútavé prehliadky
priestorov v ktorých denne pracujú. Naši študenti tak mali možnosť vyskúšať si prácu
rozhlasového reportéra či herca. Najzaujímavejšia bola určite pre všetkých prehliadka
zákulisia trnavského divadla, kde sa bežný návštevník nedostane, či byť súčasťou živého
vysielania v rádiu. Pozitívne ohlasy všetkých účastníkov svedčia o tom, že to, čo robíme má
zmysel, preto sa už teraz tešíme na ďalší ročník tohto projektu.