• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Stavanie mája

DSS pre dospelých v Zavare pokračuje v tradícii stavania mája pred TTSK, ktorý sme
spoločne postavili už po štvrtýkrát krát. V dopoludňajších hodinách sa malý sprievod
zamestnancov a  klientov nášho domova za zvukov harmoniky a ľudových piesní dostavil
pred TTSK, kde spoločne s pánom županom Jozefom Viskupičom vztýčili stužkami ozdobenú
májku . Všetkým prítomným sme takto pripomenuli a oživili krásnu slovenskú tradíciu
v stavaní mája, ktorá má u nás Slovákov naozaj dlhú tradíciu a je symbolom nie len nového
života, ale aj úcty a vďaky.