• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Dotkni sa s nami prírody – stanovačka v DSS Bojková

Posledný júnový podvečer naši páni strávili v DSS Bojková , kde si rozložili stany a zúčastnili
sa zaujímavého podujatia pod názvom Dotkni sa prírody. Okrem toho, že mali príležitosť
zoznámiť sa s klientmi z iných domovov sociálnych služieb , mali možnosť zúčastniť sa
bohatého programu. Užili si opekačku, štvorboj, „špacírku“ , husľový koncert i svätú omšu.
Napriek tomu, že nás v noci zastihli dve búrky, stanovačku sme si všetci užili a už teraz sa
tešíme na budúci ročník.

Fotogaléria