• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Župná paraolympiáda- reprezentácia v šachu

Dňa 27.09.2023 sa na Strednej odbornej škole Lomonosovej konal v poradí už 14. ročník župnej
paraolympiády s medzinárodnou. Po slávnostnom otvorení a zaznení hymny, ktorú zložil náš
klient , pán Jozef Kubek sa mohli všetci športovci pustiť do boja o medaily. Náš domov
sociálnych služieb už tradične reprezentovali štyria klienti v šachu. Ich trpezlivosť a taktika
priniesli ovocie a po niekoľkohodinovom zápolení sme sa získali výborné dve druhé miesta
a jedno tretie miesto. Diplomy, medaily , ale i dobrá večera boli pre všetkých odmenou za podané
výkony. Všetkým zúčastneným srdečne GRATULUJEME...

Fotogaléria