• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Slávnostná svätá omša

Dňa 10.10.2023 sme usporiadali už tradične v našom domove sociálnych služieb slávnostnú
svätú omšu. Nakoľko nám počasie neprialo, slávnostná svätá omša sa nekonala pri Jaskynke
Lurdskej Panny Márie, ale v kostole Narodenia Panny Márie, ktorý je v tesnej blízkosti nášho
domova.
Po sviatosti zmierenia tak mali naši páni možnosť duchovného zážitku v podobe svätej omše
na ktorej sme sa zúčastnili v hojnom počte . Svojou návštevou k slávnostnej atmosfére prispel
isto svojou účasťou aj pán starosta .
Účasť na svätej omši je spôsob osobitnej komunikácie s Bohom, je inšpiráciou pre náš
každodenný život, preto veríme, že aj tieto vzácne chvíle boli pre našich pánov
a zamestnancov obohatením.