• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Výtvarný salón – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym vyhodnotením 2023

Ešte pred začiatkom letných prázdnin začali naši páni intenzívne pracovať na zadaní témy
tohtoročného Výtvarného salónu, ktorý každoročne usporadúva združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Hlavnou témou pre tento rok boli farby
tohto sveta. Z celkového počtu 55 zariadení z celého Slovenska kolektívna práca našich
klientov získala cenu poroty za stvárnenie témy – Farebná krajina- maľba. Cenu si naši páni
boli prevziať dňa 23.10.2023 v Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch, kde
prebehlo slávnostné otvorenie vernisáže prác zúčastnených zariadení. Slávnostnú atmosféru
podujatia umocnil klavírny koncert, občerstvenie a samozrejme malé spomienkové predmety.
Našim „ umelcom“ gratulujeme...
Tí, čo máte cestu do Nových Zámkov, neváhajte a príďte na vernisáž prác ľudí s mentálnym
postihnutím, potrvá do 08.11.2023.

Fotogaléria