• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Katarínska zábava v DSS Lehnice

Vždy sa tešíme spolupráci s inými zariadeniami , preto sme sa potešili aj pozvánke na
Katarínsku zábavu, ktorú organizoval Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice. Naši
páni sa už od skorého rána chystali a tešili sa na nové  stretnutia. Súčasťou podujatia bol
i program, v ktorom sme mali aj my zastúpenie v podobe tanečného vystúpenia. Elektrobugy
tanec všetkých prítomných dobre naladil a zábava sa mohla začať. Všetci naši páni si to veľmi
užili a vrátili sa s novými zážitkami a bohatou výslužkou...

Fotogaléria