• Budova DSS Zavar
  • Budova DSS Zavar

Zavarský 5 boj – športové podujatie

Dňa 23.05.2024 sme využili pekné počasie a zorganizovali v našom domove už tradičné
športové podujatie pod názvom: Zavrský 5 boj. Už samotný názov podujatia napovedá, že
sme si pripravili päť súťažných disciplín v ktorých naši páni mohli predviesť svoje
majstrovstvo. Okrem tradičnej streľby z luku odľúbenou disciplínou bol aj hod na
basketbalový kôš, či hod kruhov na kužel. Možnosť predviesť svoje športové nadanie využilo
veľké množstvo súťažiacich . Všetci sme sa spoločne výborne zabavili. Bodkou za krásnym
podujatím bola pre každého súťažiaceho sladká odmena a kofola.

Fotogaléria